مهدی پانزده ساله به دلیل خونریزی دستگاه گوارش بستری شده است.

مهدی پانزده ساله به دلیل خونریزی دستگاه گوارش بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهدی پانزده ساله به دلیل خونریزی دستگاه گوارش(GIB) در بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان بستری شده است.

پدر مهدی فوت کرده و مادرش خانه دار است و برای تامین هزینه های زندگی به کار خیاطی مشغول است و میانگین درآمد ماهیانه وی سیصدوپنجاه هزار تومان می باشد.

مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در زاهدان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مهدی از اتباع افغانی می باشد و به همین دلیل تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و هزینه های درمان وی بصورت آزاد محاسبه می شود.

به دستور پزشک معالج، مهدی می بایست جهت ادامه درمان به مرکزی دیگر اعزام شود و تحت نظر پزشک فوق تخصص گوارش درمانش را ادامه دهد.

با توجه به شرایط مالی این خانواده، مادر مهدی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و برای تامین هزینه درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت