مهدی هفت ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

مهدی هفت ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهدی هفت ساله به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان شهید چمران اصفهان بستری شده است.

پدر مهدی کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزارتومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در ملک شهر اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

مهدی از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر مهدی قادر به تامین کل هزینه‌های درمانی او نبوده و برای تامین بخشی از هزینه درمان نیازمند یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت