مهدی شش‌ساله به دلیل اختلال ژنتیکی بستری شده است.

مهدی شش‌ساله به دلیل اختلال ژنتیکی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهدی شش‌ساله به دلیل اختلال ژنتیکی در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

مهدی عزیز با اختلال ژنتیکی و مشکل خونی متولد شده است و تاکنون بارها در بیمارستانهای امام خمینی تهران، بعثت همدان و چند بیمارستان دیگر تحت درمان قرار گرفته است.

پدر مهدی کارگر ساختمانی و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان است.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در بروجرد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر مهدی به هیچ وجه توانایی تامین و پرداخت هزینه درمان او را ندارند و جهت درمان تنها فرزندشان چشم‌انتظار یاری و حمایت شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت