مهدی دو ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

مهدی دو ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهدی دوساله به دلیل تنگی نفس و مشکل ریوی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر مهدی کارگر ساختمانی بوده و مدتی است که بیکار است و مادر خانواده نیز خانه دار می باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در خانه پدری در شهرستان درچه واقع در استان اصفهان سکونت دارند و به سختی امرار معاش می کنند.

کمک های هرچند کوچک شما سهم بزرگی در رفع مشکلات مالی این خانواده خواهد داشت.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت