مهدی تازه‌متولد به دلیل زردی بستری شده است.

مهدی تازه‌متولد به دلیل زردی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهدی تازه‌متولد به دلیل زردی(ایکتر)در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر مهدی کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده، یک‌میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای قرچک سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

مهدی از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر مهدی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت درمان فرزندشان نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده