مهدی یک‌ماهه به دلیل انسداد روده بستری شده است.

مهدی یک‌ماهه به دلیل انسداد روده بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهدی یک‌ماهه به دلیل انسداد روده در بیمارستان شیخ مشهد بستری شده است.

پدر مهدی کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک‌میلیون و چهارصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در شیروان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 18 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

پدر و مادر مهدی قادر به تامین کل هزینه درمان وی نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیازمند یاری و حمایت شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما