مهدیس(2) شش‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

مهدیس(2) شش‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهدیس شش‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک(دفع پروتئین از طریق کلیه)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر مهدیس خانواده را ترک کرده و مادر به همراه پنج فرزند خود در منزل شخصی در روستای ناهوک سراوان سکونت دارند و تنها منبع درآمدشان یارانه می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهدیس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، آسیب شناسی  و ...

مهدیس عزیز در ماه گذشته نیز در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود، با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، مادر مهدیس به تنهایی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت