مهدیار یک‌ماهه به دلیل سرفه بستری شده است.

مهدیار یک‌ماهه به دلیل سرفه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهدیار یک‌ماهه به دلیل سرفه‌ در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر مهدیار مدت دو سال است در زندان بسر می‌برد و مادر کارگر منازل است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده چهارصد هزار تومان می‌باشد.

مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در مشهد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهدیار عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوارقلب و ...

مهدیار به دلیل در دسترس نبودن مدارک هویتی مادر، تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

مادر مهدیار به تنهایی قادر به هزینه درمان او نمی‌باشد و چشم‌انتظار حمایت و یاری شما هموطنان عزیز است.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده