منیژه سیزده‌ساله به دلیل دیابت بستری شده است.

منیژه سیزده‌ساله به دلیل دیابت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

منیژه سیزده‌ساله به دلیل دیابت در مرکز طبی کودکان بستری شده است.

منیژه عزیز علاوه بر دیابت، مبتلا به نوعی بیماری ژنتیکی است که توانایی حرکتی وی را محدود کرده است. 

پدر و برادر منیژه کارگر ساختمان هستند و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دومیلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه هفت فرزند خود در یک منزل استیجاری در نسیم‌شهر تهران سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان منیژه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

منیژه از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

خانواده منیژه قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌ درمان نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت