منصور یازده‌ساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری بستری شده است.

منصور یازده‌ساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

منصور یازده‌ساله به دلیل خوردن قرص دچار کاهش سطح هوشیاری شده و در بیمارستان امام جعفر صادق میبد بستری شده است.

پدر منصور معتاد است و مادر در قید حیات نمی‌باشد.

منصور به همراه دو برادر خود در میبد و در منزلی استیجاری سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان منصور عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

منصور از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

منصور که پس از درمان تحویل بهزیستی خواهد شد برای درمان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده