منصور شش‌ساله به دلیل کریپتورکیدیسم بستری شده است.

منصور شش‌ساله به دلیل کریپتورکیدیسم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

منصور شش‌ساله به دلیل کریپتورکیدیسم(به پائین نیامدن یک یا هر دو بیضه از داخل شکم به محل اصلی خود یعنی اسکروتوم، عدم نزول بیضه یا کریپتورکیدیسم گفته می‌شود)در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر منصور به علت سقوط از ارتفاع دچار فلج اندام تحتانی شده و ازکارافتاده است و مادر از طریق کارگری در منازل هزینه های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان است.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در زیرزمینی در یزد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان منصور عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

منصور از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر منصور قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیزان می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت