ملیکا هفت ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

ملیکا هفت ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ملیکا هفت ساله به دلیل مشکل قلبی(سوراخ در بطن قلب) و سندرم نفروتیک(دفع پروتئین از طریق کلیه)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

ملیکا قبلا تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته است.

پدر ملیکا اعتیاد دارد و بیکار است و مادرش خانه دار است و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه می باشد.

این خانواده با تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در شهر دولت آباد اصفهان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ملیکای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر ملیکا در شرایط نامناسب اقتصادی بسر می‌برند و برای تامین هزینه‌های درمان وی نیازمند یاری هموطنان گرامی می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت