معین ده‌ساله به دلیل تب شدید بستری شده است.

معین ده‌ساله به دلیل تب شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

معین ده‌ساله به دلیل تب شدید در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر و مادر معین مدت سه سال است که از هم جدا شده‌اند و به همین دلیل معین عزیز دچار افسردگی شدید شده است.

پدر معین نجار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در اصفهان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان معین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، آسیب‌شناسی و ...

پدر معین توانایی پرداخت کل هزینه درمان فرزندش را ندارد و جهت تامین بخشی از هزینه درمان وی، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت