معصومه چهارده ساله به دلیل دیابت بستری شده است.

معصومه چهارده ساله به دلیل دیابت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

معصومه چهارده ساله به دلیل دیابت در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر معصومه در قید حیات نیست و مادرش نیز خانه‌دار است.

این خانواده به همراه سه فرزند در منزل پدربزرگ معصومه در زاهدان سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه امرارمعاش می‌نمایند.

با توجه به فوت پدر معصومه، خانواده وی شرایط مالی بسیار ضعیفی دارند و نمی‌توانند هزینه درمان فرزندشان را تأمین کنند و نیاز به یاری هم‌میهنان عزیز دارند تا معصومه عزیز بتواند به زودی سلامتی خود را به دست آورد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت