معصومه دوساله به دلیل تشنج بستری شده است.

معصومه دوساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

معصومه دوساله به دلیل تشنج در بیمارستان امیرالمونین سمنان بستری شده است.

پدر معصومه کارگر روزمزد بوده و اکنون به دلیل نبود کار بیکار شده است و مادر خانه‌دار است و  میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در مسکن مهر سمنان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان معصومه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر معصومه قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیستند و جهت درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت