معصومه ده‌ساله به دلیل عفونت خون بستری شده است.

معصومه ده‌ساله به دلیل عفونت خون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

معصومه ده‌ساله به دلیل عفونت خون در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

معصومه عزیز علاوه بر این بیماری به صورت مادرزادی فلج می‌باشد.

پدر معصومه کارگر روزمزد و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در منزل شخصی در روستای گوهرکوه خاش سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان معصومه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 26 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر معصومه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت