معراج یک‌ساله به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است.

معراج یک‌ساله به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

معراج یک‌ساله به دلیل ضعف و بیحالی در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

معراج عزیز در اثر گاز گرفتن لب دچار پارگی لب و خونریزی شده است و نیاز به عمل جراحی دارد.

پدر معراج کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در ایذه و در منزل شخصی مشترک با عموی معراج سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان معراج عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر معراج قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت