مطهره پنج‌ساله به دلیل تب و لرز و تشنج بستری شده است.

مطهره پنج‌ساله به دلیل تب و لرز و تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مطهره پنج‌ساله به دلیل تب و لرز و تشنج در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر مطهره کارگر کارخانه بوده و اکنون به دلیل تعطیلی کارخانه بیکار شده است و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود هفتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مطهره عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به تامین هزینه درمان فرزندشان نیستند و به کمک و حمایت شما هموطنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت