مطهره(1)پانزده‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

مطهره(1)پانزده‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مطهره پانزده‌ساله به دلیل بیماری قلبی(آب آوردن قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر مطهره به علت آسیب دست در دوران کودکی، قادر به کار کردن نیست و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در یزد سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه و کمکهای اطرافیان امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مطهره عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر مطهره قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان او، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده