مطهره سادات یک‌ماهه به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است. 

مطهره سادات یک‌ماهه به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است. 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مطهره سادات یک‌ماهه به دلیل دل درد ناگهانی و ضعف و بیحالی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر مطهره سادات بیکار و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند خود در خمینی شهر اصفهان و در منزل پدری سکونت دارند و هیچ منبع درآمدی جز یارانه ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مطهره سادات عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر مطهره سادات توانایی پرداخت هزینه درمان فرزندشان را ندارند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت