مطهره‌سادات یازده‌ساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری بستری شده است.

مطهره‌سادات یازده‌ساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مطهره‌سادات یازده‌ساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

مطهره‌سادات عزیز مبتلا به فلج مغزی(CP)نیز می‌باشد و بایستی همواره تحت مراقبت باشد.

پدر مطهره‌سادات راننده و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در مشهد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مطهره‌سادات عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 29 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر مطهره‌سادات توانایی پرداخت کل هزینه درمان فرزندشان را ندارند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت