مصعب سه‌ساله به دلیل گاستروانتريت بستری شده است.

مصعب سه‌ساله به دلیل گاستروانتريت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مصعب سه‌ساله به دلیل گاستروانتريت(اسهال و استفراغ شدید)در بیمارستان علی اصغر زاهدان بستری شده است.

پدر مصعب شاگرد راننده و مادر خانه‌دار می‌باشد و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان است.

این خانواده با تنها فرزندشان در یک منزل استیجاری در زاهدان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مصعب عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر مصعب قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت