مصطفی ۹ماهه به علت تنگی نفس و آسم بستری شده است.

مصطفی ۹ماهه به علت تنگی نفس و آسم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مصطفی ۹ماهه به علت تنگی نفس و آسم بستری شده است.

سرپرست خانواده در زندان است و ۶ فرزند دارد.

 در خانه ای اجاره ای در زاهدان ساکن هستند و توانایی پرداخت هزینه را ندارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده و ترخیص بیمار، در اختیارتان قرار می گیرد

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر و آمادگی برای ترخیص
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت
سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟ بستن

حس مهر ، اثر گذار باشیم

ارسال پیام
تماس با ما