مصطفی یک‌ماهه به دلیل تب و لرز بستری شده است.

مصطفی یک‌ماهه به دلیل تب و لرز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مصطفی یک‌ماهه به دلیل تب و لرز در بیمارستان شهدای پاکدشت بستری شده است.

پدر مصطفی کارگر بوده و مدتی است به دلیل شیوع بیماری کرونا بیکار است و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای پاکدشت سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مصطفی مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مصطفی از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر مصطفی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده