مصطفی یک‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

مصطفی یک‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مصطفی یک‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر مصطفی در زندان است و مادرش خانه‌دار است.

مادر به همراه دو فرزند خود در منزل پدری در زاهدان سکونت دارند و یارانه تنها منبع درآمد این خانواده می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان مصطفی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

مادر مصطفی در شرایط نامناسب اقتصادی بسر می‌برد و برای تامین هزینه‌های درمان وی نیاز به یاری شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت