مصطفی پنج‌ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است.

مصطفی پنج‌ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مصطفی پنج‌ساله به دلیل شکستگی ساق پا در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

مادر مصطفی در قید حیات نیست و پدر مصطفی به دلیل کهولت سن توانایی کار کردن ندارد.

پدر دارای دوازده فرزند است که ده فرزند ازدواج کرده‌اند و دو فرزند دیگر به همراه پدر در منزل شخصی در اردکان یزد سکونت دارند و از طریق کمکهای برادر بزرگتر خانواده امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مصطفی مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مصطفی از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر مصطفی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت