مصطفی شش‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

مصطفی شش‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مصطفی شش‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر مصطفی کارگر فصلی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود دومیلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در تفت یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مصطفی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

مصطفی از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر مصطفی به دلیل فوت یکی از فرزندانش در اثر برق‌گرفتگی، به لحاظ روحی شرایط مناسبی ندارد و به دلیل مشکلات مالی قادر به تامین هزینه درمان مصطفی نیست و به کمک و حمایت شما هموطنان عزیز نیاز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت