مصطفی سه‌ساله به دلیل اسهال خونی بستری شده است.

مصطفی سه‌ساله به دلیل اسهال خونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مصطفی سه‌ساله به دلیل اسهال خونی در بیمارستان امام جعفر صادق میبد بستری شده است.

پدر مصطفی کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در میبد و در منزلی استیجاری قدیمی که فقط یک اتاق دارد زندگی می‌کنند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مصطفی مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

مصطفی از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر مصطفی قادر به تأمین کل هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای تامین بخشی از هزینه درمان به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت