مسیح تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

مسیح تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مسیح تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام خمینی دهدشت بستری شده است.

پدر مسیح راننده تاکسی بوده و مدتی است به دلیل شیوع بیماری کرونا بیکار شده ‌و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در یکی از روستا‌های دهدشت سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مسیح عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 30 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر این نوزاد قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده