مسلم سه‌ساله به دلیل تورم پا بستری شده است.

مسلم سه‌ساله به دلیل تورم پا بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مسلم سه‌ساله به دلیل تورم پا در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

پدر مسلم کارگر مرغداری و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دومیلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه پنج فرزند خود در اردکان یزد و در اتاقی واقع در محل کار پدر سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مسلم عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

مسلم از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر مسلم قادر به تامین کل هزینه درمان فرزندشان نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده