مزمل شش‌ساله به دلیل آسیب‌دیدگی دستها بستری شده است.

مزمل شش‌ساله به دلیل آسیب‌دیدگی دستها بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مزمل شش‌ساله به دلیل آسیب‌دیدگی دستها در بیمارستان شهید منتظری نجف آباد بستری شده است.

پدر مزمل کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دومیلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه ده فرزند خود در منزلی استیجاری در نجف‌آباد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مزمل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مزمل از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر مزمل قادر به تامین کل هزینه‌های درمان وی نمی‌باشند و برای تامین بخشی از هزینه‌های درمان نیاز به یاری شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت