مریم چهارساله به دلیل ضربه وارده بر سر و خونریزی گوش بستری شده است.

مریم چهارساله به دلیل ضربه وارده بر سر و خونریزی گوش بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مریم چهارساله به دلیل ضربه وارده بر سر و خونریزی از گوش بر اثر سقوط از پلکان، در بیمارستان رازی سراوان بستری شده است.

پدر مریم کارگر و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با پنج فرزند در مهرستان واقع در استان سیستان و بلوچستان و در منزل پدری و همراه با خانواده پدر زندگی می‌کنند و از طریق یارانه و حقوق اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

خانواده مریم بسیار در مضیقه هستند و نمی‌توانند هزینه بیمارستان را پرداخت کنند و برای درمان فرزندشان به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار