مریم پنج‌ماهه به دلیل عفونت خون بستری شده است.

مریم پنج‌ماهه به دلیل عفونت خون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مریم پنج‌ماهه به دلیل عفونت خون(سپسیس)در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

مریم عزیز دچار مشکل متابولیک نیز می‌باشد و می‌بایست به صورت مستمر تحت نظارت پزشک باشد.

پدر مریم دستفروش و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در اهواز سکونت دارند و به لحاظ اقتصادی شرایط مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مریم عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 25 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر مریم قادر به تامین و پرداخت هزینه‌های درمان وی نمی‌باشند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت