مریم شانزده ساله به دلیل بیماری ام اس بستری شده است.

مریم شانزده ساله به دلیل بیماری ام اس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مریم شانزده ساله به دلیل بیماری ام اس در بیمارستان کاشانی شهرکرد بستری شده است.

پدر مریم کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده کمتر از یک میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در شهرستان سورشجان استان چهارمحال و بختیاری سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مریم عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر مریم شرایط اقتصادی مناسبی ندارند تا بتوانند هزینه درمان فرزندشان را پرداخت کنند و نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت