مریم سه‌ساله به دلیل فتق بستری شده است.

مریم سه‌ساله به دلیل فتق بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مریم سه‌ساله به دلیل فتق در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر مریم کارگر خدماتی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با پنج فرزند خود و به همراه خانواده پدربزرگ در شهرستان هویزه خوزستان زندگی می‌کنند و پدر مریم مسئولیت تامین هزینه‌های زندگی خانواده پدربزرگ را نیز بر عهده دارد.

مبلغ موردنیاز برای درمان مریم عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 30 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

پدر و مادر مریم قادر به تامین و پرداخت هزینه‌های درمان وی نمی‌باشند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده