مرسانا یک‌‌ساله به دلیل اسهال بستری شده است.

مرسانا یک‌‌ساله به دلیل اسهال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مرسانا یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر مرسانا کارگر تاسیساتی و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده ششصد‌هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در قاسم‌آباد مشهد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مرسانای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

به دلیل شرایط مالی ضعیف این خانواده و عدم توانایی پرداخت حق بیمه، مرسانا تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر مرسانا قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت