مرتضی هفت‌ساله به دلیل افت هموگلوبین بستری شده است.

مرتضی هفت‌ساله به دلیل افت هموگلوبین بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مرتضی هفت‌ساله به دلیل افت هموگلوبین در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر مرتضی کارگر بوده ولی در حال حاضر بیکار می‌باشد و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سیصدهزار تومان است.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در یکی از مسافرخانه‌های مشهد سکونت دارند و هزینه مسافرخانه را از طریق موسسات خیریه پرداخت می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مرتضی مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

مرتضی از اتباع افغانی است و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد، به همین دلیل هزینه‌های درمان او به صورت آزاد محاسبه می‌شود.

مرتضی و یک فرزند دیگر این خانواده تالاسمی ماژور دارند و هزینه‌های درمان آنها تاکنون از طریق کمکهای خیریه تامین می‌شده ولی این بار نتوانسته‌اند از خیریه کمکی دریافت کنند.

پدر و مادر مرتضی توانایی تأمین هزینه درمان او را ندارند و نیاز به حمایت و یاری شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت