مدینه هفت‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

مدینه هفت‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مدینه هفت‌ماهه به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شده است.

مدینه عزیز دچار مشکل قلبی نیز می‌باشد و بایستی هر چه سریعتر تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پدر مدینه که در افغانستان است کارگر می‌باشد و مادر به همراه پنج فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای بندرعباس سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مدینه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

مدینه از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

مادر مدینه توانایی پرداخت هزینه درمان او را ندارد و برای درمان فرزندش، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده