محیا ده‌ساله به دلیل کم‌خونی بستری شده است.

محیا ده‌ساله به دلیل کم‌خونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محیا ده‌ساله به دلیل کم‌خونی در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر محیا کارگر روز‌مزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در بروجرد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محیای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

بنا به توصیه پزشک معالج، محیای عزیز جهت ادامه درمان به بیمارستان مفید تهران اعزام خواهد شد.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر محیا توانایی تامین و پرداخت هزینه درمان او را ندارند و نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت