محنا یازده‌ماهه به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است.

محنا یازده‌ماهه به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محنا یازده‌ماهه به دلیل اسهال و استفراغ شدید(گاستروانتریت)در بیمارستان بوعلی ساری بستری شده است.

پدر محنا کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در ده حسن خان مینودشت سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

این خانواده به دلیل نداشتن مدارک هویتی تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشند به همین دلیل هزینه‌های درمان محنا به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر محنا قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت