محمود دوازده‌ساله به دلیل دیابت بستری شده است.

محمود دوازده‌ساله به دلیل دیابت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمود دوازده‌ساله به دلیل دیابت در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

محمود عزیز از شش سالگی مبتلا به دیابت شده و به طور مکرر بستری می‌شود و تحت درمان است.

پدر محمود کارگر بنا و مادر خانه‌دار است.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در منزلی استیجاری در یزد سکونت دارند و از طریق اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمود عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر محمود قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت