منوچهر 3ماهه به علت تنگی نفس و اسهال بستری شده است.

منوچهر 3ماهه به علت تنگی نفس و اسهال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

منوچهر 3ماهه به علت تنگی نفس و اسهال بستری شده است.

پدر منوچهر کارگر ساختمان است و با چهار فرزند در خانه پدر همسرشان در یکی از روستاهای زاهدان ساکن هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت