محمد یک ماهه به دلیل هرنی بستری شده است.

محمد یک ماهه به دلیل هرنی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمد یک ماهه به دلیل هرنی(بیرون‌زدگی احشای شکمی) و هیدروسل(التهاب در کیسه بیضه) و فتق(وجود یک حفره غیرطبیعی در قسمت دیافراگم) در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر محمد کارگر فصلی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون تومان می باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در خانه ای استیجاری در روستایی از توابع شهرستان شاهین شهر اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

محمد از اتباع افغانی می باشد و به همین دلیل تحت پوشش بیمه درمانی نمی باشد و هزینه های درمان وی بصورت آزاد محاسبه می شود.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر محمد قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت