محمد(1) یک‌ساله به دلیل بیماری هیدروسفالی بستری شده است.

محمد(1) یک‌ساله به دلیل بیماری هیدروسفالی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمد یک‌ساله به دلیل بیماری هیدروسفالی(آب گرفتگی مغز)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر محمد کارگر ساختمان و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند در یک منزل استیجاری در زاهدان ساکن هستند و از طریق دریافت یارانه و حقوق اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

محمد به دلیل بیماری هیدروسفالی دچار تب و اسهال و استفراغ و تشنج شدید و کاهش سطح هوشیاری شده و بایستی هر چه سریعتر درمان شود.

خانواده محمد قادر به تأمین هزینه درمان او نیستند و برای درمان او نیاز به یاری هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت