محمد یازده‌ساله به دلیل تب بالا و دل درد شدید بستری شده است.

محمد یازده‌ساله به دلیل تب بالا و دل درد شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمد یازده‌ساله به دلیل تب بالا و دل درد شدید در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر محمد کارگر ساختمانی و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در اصفهان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

پدر و مادر محمد قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هموطنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت