محمد پنج‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

محمد پنج‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمد پنج‌ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر محمد کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای سپیددشت واقع در استان لرستان سکونت دارند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر توانایی تامین کل هزینه درمان فرزندشان را ندارند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت