محمد پانزده‌ساله به دلیل نارسائی قلبی بستری شده است.

محمد پانزده‌ساله به دلیل نارسائی قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمد پانزده‌ساله به دلیل نارسائی قلبی در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شده است.

محمد سابقه تشنج مکرر دارد و مشکل تنگی نفس و درد پهلو نیز دارد.

پدر محمد کارگر و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای نزدیک میناب ساکن هستند و از طریق حقوق کارگری پدر امرارمعاش می‌کنند.

خانواده محمد از اتباع خارجی هستند و تحت پوشش بیمه نمی‌باشند.

به دلیل بالا بودن هزینه درمان محمد عزیز، خانواده قادر به پرداخت هزینه‌های درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار