محمد پانزده‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

محمد پانزده‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمد پانزده‌ساله به دلیل مسمومیت دارویی در بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان بستری شده است.

محمد به دنبال مسمومیت با قرص ایندرال به این مرکز منتقل شده و تحت درمان می‌باشد.

پدر محمد در قید حیات نمی‌باشد و مادر مشغول به کار بلوچی‌دوزی است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در زاهدان زندگی می‌کنند و شرایط مالی مساعدی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

محمد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان او به صورت آزاد محاسبه شده است.

مادر محمد قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان او نیست و برای درمان فرزندش چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت