محمدجواد هفت‌ساله به دلیل مشکل کلیوی بستری شده است.

 

محمدجواد هفت‌ساله به دلیل مشکل کلیوی بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدجواد هفت‌ساله به دلیل مشکل کلیوی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

محمدجواد علاوه بر این بیماری، دچار معلولیت جسمی-حرکتی نیز بوده و تحت پوشش بهزیستی می‌باشد.

پدر محمدجواد کارگر روزمزد و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای اسفراین سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدجواد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر محمدجواد قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده