محمد هشت ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

محمد هشت ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمد هشت سال دارد و از بدو تولد دچار مشکلات قلبی بوده و شرایط جسمانی مناسبی ندارد و باید همواره تحت آزمایش های متعدد و مراقبت های داروئی قرار بگیرد.

پدر محمد کارگر میوه فروشی است و شرایط مالی خوبی ندارد. وی با هفت فرزند در خانه پدری در زاهدان ساکن هستند و از طریق یارانه امرار معاش می کنند و قادر به تامین هزینه های دارو و درمان بیمارشان نیستند و نیاز به یاری هم میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت